Sairaanhoitajaliitto

Sairaanhoitajaliiton tehtävät
- missio

 

 

1. Sairaanhoitajaliiton tehtävänä on sairaanhoitajien:

 • hyvinvoinnin edistäminen jokapäiväisessä työssä
 • työn näkyväksi tekeminen ja uudistaminen
 • ammattikunnan keskinäisen tiedonvaihdon ja
  kollegiaalisen tuen edistäminen
 • ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
 • palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin vaikuttaminen

2. Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa yhteiskunnassa:

 • ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
 • kliinisen hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen
  kehittämiseen
 • sosiaali- ja terveys-, koulutus-, tiede ja työvoimapolitiikkaanSairaanhoitajaliiton päämäärä
- visio

Näitä tehtäviä ja tavoitteita toteutetaan monin tavoin:

Sairaanhoitajat:

 • kehittyvät ammatissaan koko uransa ajan
 • ottavat eettistä vastuuta hoitotyöstä
 • vaikuttavat yhteiskunnassa
 • toimivat osana kollegiaalista ammattikuntaa
 • ovat hoitotyön parhaita ja hyvin palkattuja asiantuntijoita
 • julkaisemalla lehtiä ja kirjoja
 • järjestämällä koulutuksia
 • asiantuntijaryhmien toiminnalla
 • tarjoamalla urapalveluita
 • kansainvälisen yhteistyön kautta
 • viestinnällä
 • ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
 • osallistumalla hoitotyön, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen
 • Sairaanhoitajat marssivat Olympiastadionilta eduskuntatalolle 1.10.07

  MILELENILMAUS SAIRAANHOITAJIEN PALKKOJEN PUOLESTA

  Suomen sairaanhoitajaliitto järjesti näyttävän mielenilmauksen syksyllä 2007 tukeakseen Tehyn sopimusneuvotteluja. Media huomioi tapahtuman kaikilla uutiskanavilla ja useissa valtakunnan lehdissä. Itseäni haastateltiin Helsingin Sanomiin sekä YLE1 uutisiin.Pääutislähetyksen lisäksi haastetattelua näytettiin MTV uutisissa sekä Iltalehden nettiutisissa.

  Kolme porvarillisia arvoja tunnustavaa vaikuttajaa marssi joukon etunenässä; Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, Sairaanhoitajaliiton silloinen puheenjohtaja Katriina Laaksonen ja varapuheenjohtaja Marianne Sipilä.

  Minulle tämä oli ensimmäinen kerta oman aatteen puolesta marssimisesta. Ellei lukuun ota lapsena vappukulkueen hänillä kulkemista. Tunnelma oli hypnoottinen. Osallistujat huusivat iskulauseitaan, esimerkiksi "Kuka hoitaa äitiäsi, kuka hoitaa isääsi, kuka hoitaa lastasi, kuka hoitaa päättäjiä: ME!" Kulkueeseen liittyi kansalaisia pitkin matkaa. Retuperän VPK soitti tunnelmaa kuvaavia kappaleita marssin ajan. Eduskuntatalolla osa päättäjistä uskaltautui rappusille, jossa luovutettiin jälleen lista nimiä, joilla vaadittiin hoitoalalle parempaa palkaa.

  Olen edelleen sitä mieltä, että terveydenhuollon työntekijöillä on oikeus ammattikoulutustaan ja työn vaativuutta kuvaavaan palkkaukseen. Koska päättäjät sekä kunnissa että työnantajapuolella uskaltavat satsata  tulevaisuuteen? Terveydenhuollon tarpeet eivät tule poistumaan. Palkkauksen lisäksi on olemassa monia hyviä toimintatapoja, joilla tarpeeseen voidaan vastata taloudelliset resurssit huomoiden. Tällaisia ovat mm. työparityöskentely, työnjaon ja palvelujen uudellen organisointi .