Kuntavaalit

Hyvinvoivat ihmiset terveessä elinympäristössä!

Oikeudenmukaiset palvelujärjestelmät Vantaalle!

 

Olen Vantaalla ehdolla numerolla 220!

 

Vantaan Kokoomus on nimennyt minut ehdokkaaksi kevään kunnallisvaaleihin. Tavoittelen paikkaa Vantaan kaupungin valtuustosta ja mahdollisuutta osallistua entistä suuremmalla panoksella kaupungin päätöksentekoon sekä kehittämiseen – olen hyvin innoissani ehdokkuudestani ja kiitollinen saamastani luottamuksesta!

Mielenkiinnon kohteeni on erityisesti vantaalaisten hyvinvointi, oikeudenmukaiset palvelut sekä Vantaa asuinympäristönä, jolloin kaupungin suunnittelu ja -rakenne on monimuotoista. Vetovoimaisessa kaupungissamme yhdistyy useita pääkaupunkiseudun parhaita piirteitä. Meillä on lentokenttä, hyvä tarjonta erilaisia palveluita, laadukas ja kehittyvä joukkoliikenne sekä syntymässä uudenlaista, vireää kaupunkikulttuuria. On tärkeää miten viihdymme kotikaupungissamme. Onko se turvallinen, pääsemmekö liikkumaan sujuvasti sekä joukkoliikenteellä että pyörillä ja autoilla?

Paljon on kuitenkin myös kehitettävää. Mielestäni tulevaisuuden Vantaan suunnittelussa täytyy kiinnittää erityistä huomiota kaupungin kasvamiseen, kestävään kehitykseen ja asukkaiden elämänlaatuun.Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksilla on ollut vaikutuksia kuntalaisiin. Ovatko palvelumme riittäviä, laadukkaita ja saavutettavissa? Vastaako sosiaali- ja terveysalan nykykoulutus palvelun laatua ja tarvetta?

Ensikosketukseni Vantaan kuntapolitiikkaan sain tultuani vuonna 2005 valituksi varavaltuutetuksi ja sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäseneksi. Olin myös HYKS lautakunnan varajäsenennä. Seuraavalla kaudella olin varavaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisena jäsenenä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenenä. Seuraavalla kaudella oli varavaltuutettu ja toimin kaupunkisuunnittelulautakunnan varsinaisena jäsenenä sekä 2021 kauden lopuun muun muassa rakennuslupajaoston puheenjohtajana. Nämä luottamustehtävät ovat tuoneet arvokasta kokemusta kaupunki- ja kuntapolitiikasta sekä vahvistaneet tahtoani vaikuttaa Vantaan asioihin. Nyt tähtäimessä jatkaa tätä vaikuttamistyötä.

Lue lisää Vantaan kuntavaalien tavoitteista Vantaan Kokoomuksen tavoiteohjelma 2021-2025.