Kyse on Vantaasta. Kyse on sinusta.

Me ei voida kulkea laput silmillä. Itsekeskeisyyden aika on jätettävä taakse, vaikka se on houkuttelevaa ja koukuttava riippuvuus. Meidän on tuettava toisiamme, tehtävä yhteistyötä. Se on vaikeaa maailmassa, jonka järjestelmät on luotu yksilökeskeiseen, edesvastuuttomaan kuluttamiseen. Mutta me pystymme jäsentämään maailmaa ja päätöksentekoa uudellleen. Me pystytään luomaan uusia tapoja, keksimään parempia järjestelmiä. Se on meistä itsestämme kiinni. Siksi olen mukana ehdokkaana.

 

Kunnallispolitiikassa voin käyttää hyödykseni sekä työni että opintojeni tuomaa osaamista. Päättäjien tehtävä on luoda hyvälle työlle edellytykset, tukea kehittämistä ja näyttää sille suuntaa sekä poistaa muutoksen tiellä olevia esteitä. Päättäjien tulee kuunnella työnsä todellisia asiantuntijoita eli henkilöstöä, sillä henkilöstön työviihtyvyys lisääntyy merkittävästi voidessaan vaikuttaa omaan työhönsä. Paljon voidaan tehdä silloinkin, kun taloudelliset resurssit ovat rajalliset.

Omassa ajattelussani pyrin suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset ovat minulle läheisiä pitkän työkokemukseni perusteella. Nykyään tarkastelen niitä enemmänkin koulutuksen kautta. Erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen ja resurssointi on sydäntäni lähellä. Työskenneltyäni pitkään mielenterveyshäiriöstä kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä kanssa on vahvistunut yhä vahvempi tieto siitä ettei ole terveyttä ilman mielenterveyttä! Mielenterveys on meidän kaikkien jokapäiväistä toimintaa.

 

Ilman kuntalaisten kuulemista ja tapaamista tai heidän yhteydenottojaan, en voi tietää mitä he ajattelevat ja toivovat kunnan päättäjiltä.

 

Haasteena Vantaalla on edelleen ja varsinkin nyt SOTE muutosten alla, palvelujen asiakaslähtöisyyden turvaaminen, palvelujen kehittäminen vastaamaan todellista tarvetta, palvelujen tuottaminen kustannusvaikuttavasti ja joustavasti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja Vantaan kehittäminen työnantajana niin, että pärjäämme jo olemassa olevassa kilpailussa hyvästä henkilöstöstä. Myös vaihtoehtojen tarjonnan turvaaminen on tärkeää, jolloin tarvitsemme hyvää yhteistyötä yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään uudessa kuntamallissa kiinnostavana kunnan mainetekijänä.

Mistä sitten rahat kaikkiin niihin tarpeisiin joita kunnassa katsotaan tarvittavan? Totta on, että kunnissakin tulee tarkastalla sitä miten tuoda uusia ja keveämpiä rakenteita toimintojen toteuttamiseen. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja kuitenkin tässäkin hetkessä eläminen ovat toteuttamiskeinojen perusteina. Me kansalaiset katsomme mielellämme asioita siten kun ne vaikuttavat meihin yksilöinä, tai meidän läheisiimme osana yhteisöä.

Tarjolla on seuraavallakin valtuustokaudella suuria ja monen ihmisen elämään liittyviä ja vaikuttavia päätöksiä. Kenen ehdoilla kuntaa kehitetään? Millaisia palveluja tuotetaan ja keitä varten?

Valtuutettuna haluan vaikuttaa siihen miten ihmisoikeudet meidän kunnassa toteutuvat. Kyseessä on jo perustuslakiinkin sisältyvät asiat; 'Jokaisella on oikeus huolenpitoon'.

 

SINÄ OLET TÄRKEÄ!