Marianne

 

Olen vantaalainen vastuullinen nainen. Syntyisin olen Vaasasta, Suomen aurinkoisimmasta kaupungista. Reilu kolmekymmentä vuotta elämästäni olen viihtynyt pääkaupunkiseudulla.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, terveystieteen maisteri sekä jatko-opiskelijana Tampereen Yliopiston Yhteiskuntatieteen laitoksella. Minulla on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. 

Elokuussa 2012 aloitin Metropolia Ammattikorkeakoulun suomen- ja englnninkielisen sairaanhoitajatutkinnon koulutuspäällikkönä ja vuoden 2014 alusta olen toiminut terveysalan lehtorina. Opetan pääosin mielenteveys- ja päihdehoitotyötä, ohjaan opinnäytteitä sekä toimin kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Toimin myös Mielenterveyshoitotyön ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) vastuuopettajana. 

Vakituinen ammatillinen työurani alkoi mielisairaanhoitajana Helsingin kaupungin vanhuspsykiatrian ja psykogeriatrian yksiköissä. Valmistuttuani sairaanhoitajaksi työskentelin pääkaupunkiseudun lastenpsykiatrian  eri osastolilla ja poliklinikalla moniammatillisissa työryhmissä. Työni lastenpsykiatrian parissa oli antoisaa, sillä työskentelyssämme huomioimme koko perheen ja heidän verkostonsa. Työn kautta eteen tuli myös monia haasteita, jolloin vuonna 2003 siirryin kehittämistyöhön ja työskentelemään projekteissa, ensin Vantaalla Hyks Peijaksen lastenpsykiatrian yksikössä sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (ent. Stakes). Työskentelin tuolloin Toimiva lapsi&perhe työn hankkeessa kehittämässä ennaltaehkäiseviä työmenetelmiä sekä Ehkäisevän mielenterveystyön strategiat ja käytännöt kehittämishankkeessa. Nykyään Toimiva lapsi&perhe toimintamallin kotipesä on Mieli ry:ssä (ent. Suomen mielenterveysseura) Toimiva lapsi & perhe -työssä  kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin yli sektorirajojen.

Vuodesta 2012 eteenpäin  olen toiminut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) vierailevana tutkijana. Ensin 2012-13 RutiiNiksi -hankkeessa  ja sen jäljeen Terveystieteen tohtoriopiskelijan roolissa Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yksikössä. Nykyään olen Hyvinvoinntivaikuttajat -osaston, Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen yksikön, Palvelujärjestelmän kehittäminen tiimissä.

Aikaisempien työvuosien töihin on kuulunut työskentelyä osa-aikasena projektipäällikkönä Sairaanhoitajaliiton ja Metropolian yhteistyöhankkeessa 'Sairaanhoitajkoulutuksen osaamisen tulevaisuus' sekä osa-aikasena suunnittelijana Nyyti ry:ssä, joka on opiskelijoiden tukijärjestö. Ja nyt siis Metropolia AMK:ssa opettajana

 

Tavoitteeni päätöksentekijänä:

 

1. Palvelujen painopistettä on siirrettävä enemmän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen auttamiseen

Terveyden edistäminenon oltava keskiössä. Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä!

Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen on parasta lasten ja nuorten ehkäisevää toimintaa! Tämä edellyttää palvelun tuottajien yhteistyötä sisaruksien, isovanhempien, päiväkodin tai koulun aikuissten kanssa.

 

2. Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen

Kauaa emme voi nauttia hyvistä PISA -tutkimusten tuloksista jos leikkaamme opetusalalta nykyiseen tyyliin. Nykylasten yleissivistyksen on todettu laskeneen, käytöstapojen muuttumiseen, pulmatilanteiden ratkaisutapojen raaistuneen. Mihin jää oppimisen ilon kuuleminen?

Nyt kun koululaisten ja opiskelijoiden integraatiota on kokeiltu, tulee tarkastella toiminnan toimivuutta. Korostuuko eriarvoisuus? Kohdentuuko aluueeliseksi haasteeksi? Riittävätkö opettajien voimavarat? Opetuksen monimuotoisuudessa on hyvät puolet. Korostetaan niitä.

 

3. Kaupunkimme on asukkaita, yrittäjiä ja vierailijoita varten.

Kaupungin talouden ja päätöksenteon tulee kuvastaa vantaalaisten tarpeita pitkäjänteisesti. Olemme maan suurimman lentokentän kotikaupunki. Tämä on portti Suomeen, Eurooppaan, ja muualle maailmaan.

Tavoitteena on lisätä työllisyyttä, tukea yrittäjyyttä ja huoletia, että valtaväylämme ovat kunnossa.

 

4. Monipuoliset, toimivat ja tasa-arvoiset palvelut palvelevat kaikkien etua

Tämä tarkoittaa, että yhteisiä asioita on hoidettava ammattitaitoisesti ja vastuullisesti. Päätöksentekoon osallistuvien kunnallispäättäjien tulee antaa oma osaamisensa, tieto-taitonsa käyttöön asioita valmistellessa sekä oltava paikalla keskutelemassa asioista.Kuntapäättäjillä tulee olla tarvitavaa talousosaamista.

Päätöksentekoon tarvitaan perhedytystä ja toimintaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Vantaalaisten on viihdyttävä omassa kaupungissaan.

Iso osa ihmisen terveydestä koostuu ympärisöstä jossa hän elää. Täällä pitää pystyä liikkumaan, ulkoilemaan, ihailemaan maisemia ja asua viihtyisillä asuinalueilla. Vantaalla suunnitellan ja toteutetaan erilaista alueita; tuoreimpina Kivistö tai Leinelä. Seuratkaa, miten viihtyisäksi näitä on toteutettu. Tarvitsemme myös vanhempien asuinalueiden elävöittämistä. Vanhoen asunalueiden viihtyisyyttä ei saa rikkoa liian tiiviillä täydennysrakentamisella. Väylien ja teiden kuntoon tarvitaan panostusta, sillä nyt tilanne on heikko.