OAJ

Olen Opetusalan Ammattijärjestö #OAJ n jäsen. OAJ valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja. Terveysalan lehtorina koen, että on hyvä olla järjestäytynyt.

Opettaminen ei ole vain tietojen ja taitojen siirtämistä. Työntekoon vaikuttavat inhimilliset arvot, joiden varaan meidän kaikkien hyvinvointimme rakentuu.

Opettajana tehtävänäni on tukea ja edistää nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä. Tuen yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja polulle kohti terveysalan asiantuntijuutta. 

Blogeja:

Perusasioiden äärellä Koronapandemia on laittanut opetushenkilöstön ja esimiehet koville viimeisen vuoden aikana. Rehtori Antti Ikonen muistuttaa blogikirjoituksessaan, että tärkeintä on keskittyä perusasioihin ja pitää asiat yksinkertaisina.

Manifesti mielenterveydestä STM valmisteli mielenterveyden manifestin, jonka edistämiseen työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet. OAJ:n erityisasiantuntija Teija Golnick suosittelee ottamaan manifestin teesit käyttöön omalla työpaikalla.

Suomi jättää uudet opettajat tuuliajolle – mentorointi kirjattava lakiin Jokaiselle uudelle opettajalle pitää saada lakiin kirjattu oikeus ja velvollisuus kaksivuotiseen mentorointiin työajalla. Mentorointi on vastaus uran alkuvaiheen siirtymässä koulutuksesta työelämään, ja sen kirjaaminen lakiin on yksi OAJ:n esityksistä maan hallitukseen puoliväliriiheen.

Työhyvinvointirahaston ensimmäinen haku aukeaa:  OAJ:lta suurpanostus jäsenten työhyvinvointiin   OAJ:n työhyvinvointirahaston historiallinen, ensimmäinen haku avautuu 1.3.2021. Tavoitteena on ammattijärjestön oman rahaston avulla tukea OAJ:n jäsenten työhyvinvointia ja parantaa työelämän laatua.  

 

-----

Opastusta:

Työelämäopas