Kuntoutus on hyvinvointi-investointi ja osa kunnan hyte-työtä

28.5.2021

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä.

 

Kunnat vastaavat hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä.

 

Tuki- ja liikuntaelinliitto - Tule ry esittää, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita:

  1. Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä.
  2. Kuntoutuksen pääsee ajoissa.
  3. Kunnan toimialat osallistuvat omasta näkökulmastaan kuntalaisten toimintakyvyn jaosallisuuden tukemiseen.

Toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen kannattaa kaikissa ikäryhmissä. Jos kunnan palkkaama liikunnanohjaaja estää työllään yhden lonkkamurtuman tai siirtää 4-5 tekonivelleikkauksen tarvetta, on hänen vuosipalkkansa kuitattu. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut puolestaan tuottavat kunnille jopa 800 000 euron säästön nuorta kohti.