Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta

27.5.2021

Lasten ja nuorten säätiö selvitti TietoEVRYn kanssa, mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta. Selvityksen mukaan nuoret ovat huolestuneita siitä, että kiusaamista ja vihapuhetta ei somessa saada kuriin tulevaisuudessakaan. Silti he näkevät sosiaalisessa mediassa valtavasti mahdollisuuksia. Sen kautta voi esimerkiksi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Lasten ja nuorten säätiö selvitti TietoEVRYn kanssa, mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta. Kävi ilmi, että nuorten unelmien some perustuu pehmeille arvoille ja keskinäiselle kunnioitukselle. Nykysomella on tähän kuitenkin vielä matkaa. Kasasimme selvityksen loppuun suosituksia siitä, miten nuorten unelmien some saavutetaan.

Nuorten vastauksista piirtyvä unelmien sosiaalinen media on turvallinen, yhdenvertainen ja tekee maailmasta paremman. Tähän haavekuvaan on vielä matkaa. Selvityksen loppuun olemme koonneet suosituksia eri ryhmille siitä, miten nuorten haaveilemaan sosiaalisen median tulevaisuuteen voitaisiin päästä.

 

Selvityksen kymmenen tärkeintä havaintoa

Unelmien some 2021 -selvitys. © Lasten ja nuorten säätiö.

82 prosenttia vastaajista uskoi, että nuoret käyttävät viiden vuoden päästä enemmän sosiaalista mediaa kuin tällä hetkellä. Kuitenkin vain 21 prosenttia vastaajista toivoi, että somessa vietetään tulevaisuudessa enemmän aikaa.

72 prosenttia vastaajista uskoi, että sosiaalinen media vaikuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän nuorten identiteetin rakentumiseen. Kuitenkin vain 24 prosenttia toivoi, että näin kävisi.

75 prosenttia vastaajista uskoi siihen, että nuoret voivat tulevaisuudessa somen avulla vaikuttaa nykyistä enemmän yhteiskunnallisesti tärkeinä pitämiinsä asioihin.

78 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nuoret käyttävät somea tulevaisuudessa nykyistä enemmän oman maailmankuvansa laajentamiseen.

62 prosenttia vastaajista uskoi, että vähemmistöjen edustajia kuullaan tulevaisuudessa somessa entistä paremmin. Vain 12 prosenttia uskoi, että näin ei tapahdu.

58 prosenttia vastaajista uskoi, että sosiaalisen median ansiosta ihmiset ymmärtävät tulevaisuudessa aiempaa paremmin muiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Tähän ei uskonut ainoastaan 14 prosenttia vastaajista.

57 prosenttia vastaajista uskoi, että omaa arkea jaetaan tulevaisuudessa aidompana ja kaunistelematta. Vain 14 prosenttia vastaajista ei uskonut, että näin tapahtuu.

74 prosenttia vastaajista uskoi, että vaikuttajilla on tulevaisuudessa suurempi vaikutus nuorten elämään kuin nyt.

58 prosenttia vastaajista uskoi, että vuorovaikutus somessa on tulevaisuudessa parempaa kuin nyt. Vain 8 prosenttia oli tästä eri mieltä.

63 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että moderointi eli valvonta sosiaalisessa mediassa lisääntyy. Vastaajista 22 prosenttia ei toivonut valvonnan lisääntyvän.

 

Näin selvitys tehtiin

Unelmien some -selvitykseen vastasi 731 iältään 15–18-vuotiasta nuorta aikavälillä 11.3.–18.3.2021. Vastaajat edustavat ikäistään väestöä. Selvityksen virhemarginaali on 2,1–3,7 prosenttiyksikköä.

  • Vastaajista oli tyttöjä 48 %, poikia 49 %, muita 1 % ja 2 % ei halunnut vastata sukupuolta koskevaan kysymykseen.
  • Vastaajat jakautuvat maantieteellisesti ympäri Suomen.
  • Vastaajille esitettiin somen tulevaisuutta koskevia väittämiä ja he arvioivat, kuinka todennäköisinä ja toivottavina niitä pitivät.
  • Kyselyssä “tulevaisuudella” tarkoitettiin aikaa viiden vuoden päästä.
  • Kyselyaineiston keräsi Aula Research Oy
  • Aineiston analysoi Lasten ja nuorten säätiö.

Selvitys on osa Lasten ja nuorten säätiön ja TietoEVRYn vihapuheen ja verkkokiusaamisen vastaista yhteistyötä. Yhteistyön myötä pyrimme parantamaan vuorovaikutusta digitaalisilla alustoilla ja sitä kautta lisäämään nuorten hyvinvointia. Osana yhteistyötä on syntynyt opetustarkoituksiin tehty the Polite Type -fontti , joka korjaa vihapuheen automaattisesti ja herättää nuoret pohtimaan sananvalintojaan. Lue lisää fontista: www.ThePoliteType.com