Resurssipula haittaa nuorten opinto- ja uraohjausta

26.5.2021

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toiminnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään tehostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tukemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistumista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella tasolla, kunnissa.

Helsingin ja Turun yliopistojen tutkimuksessa huomattiin, että nuorten opinto- ja uraohjaus sekä siihen kytkeytyvät paikalliset verkostot ovat liian hajautuneita ja niissä on resurssipulaa. Tutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimusraportti Tuomas Zacheus, Mira Kalalahti, Janne Varjo & Samira Harjula YHTEISTYÖ NUORTEN OPINTO- JA URAOHJAUKSESSA esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.