THL:n asiantuntija-arvio: Korona on ajanut monet lapsiperheet ahtaalle – palveluiden saatavuus varmistettava

17.5.2021 klo 00:00

THL:n asiantuntija-arvion mukaan koronaepidemialla on ollut vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin sekä heidän palvelujensa toteutumiseen. Perheiden elintavat ovat heikentyneet ja stressi, yksinäisyys, mielenterveysongelmat sekä vanhemmuuden ja parisuhteen ongelmat lisääntyneet. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa käyntejä on vähennetty, ja samaan aikaan tuen tarpeet ovat kasvaneet.

Koronakriisin aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat vaikuttaneet monien lasten, nuorten ja perheiden elämään, selviää THL:n tuoreesta asiantuntija-arviosta. Sen mukaan epidemia on tuonut mukanaan lomautuksia ja irtisanomisia, ja samaan aikaan perheiden tuen tarve on lisääntynyt. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa käyntejä on vähennetty.

Tuoreen arvion mukaan koronaepidemialla on ollut perheille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia erityisesti lomautusten ja työttömyyden yleistymisen takia. Vanhemmista vajaa viidesosa ilmoitti, että perheeseen oli kriisin takia kohdistunut lomautuksia tai irtisanomisia.

THL laati huhtikuussa 2020 ensimmäisen asiantuntija-arvion koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksista väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Silloisessa arviossa painotus oli koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksissa palvelujärjestelmään. 

Toisessa, marraskuussa 2020 julkaistussa, asiantuntija-arviossa tarkasteltiin muun muassa sitä, miten väestön elinolot ja palvelutarpeet olivat muuttuneet epidemian vuoksi.

 

Lisätietoa

Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, kevät 2021. Julkaistu 12.5.2021. URN:ISBN:978-952-343-649-7 

Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, syksy 2020. Julkaistu 10.11.2020. 

Korona on ajanut monet vanhukset hyvin vaikeaan tilanteeseen - asiantuntijat arvioivat epidemian vaikutuksia. Tiedote. Julkaistu 10.11.2020.  

COVID-19-epidemian vaikutukset väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: nopea vaikutusarvio. Asiantuntija-arvio, kevät 2020. Julkaistu 24.4.2020. 

Koronaepidemialla kauaskantoiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tiedote. Julkaistu 24.4.2020. 

Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen -verkkosivu