Pääkaupunkiseudulla on meneillään raidebuumi – näin se vaikuttaa myös nykyisiin ratikkalinjoihin

16.5.2021 klo 00:00

Pääkaupunkiseudun raitiotieverkosto moninkertaistuu tulevan 15 vuoden aikana. Jatkuvasti muuttuva verkosto haastaa linjastosuunnittelun ja vaikuttaa vanhoihin tuttuihin linjoihin.

”Muutos on ihan valtava”, sanoo HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Sakari Metsälampi pääkaupunkiseudun uusista raitiotiehankkeista.

”Jo päätetyt ja tekeillä olevat hankkeet yli kaksinkertaistavat nykyisen raitiotieverkoston noin 90 kilometriin kaksisuuntaista rataa. Jos kaikki MAL-suunnitelmassa kaavaillut hankkeet toteutuvat, raitioteiden määrä yli kolminkertaistuu.”

Metsälampi viittaa pääkaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä ohjaavaan suunnitelmaan, joka ulottuu 2030-luvulle. Tätä hallituskautta koskee myös valtiovallan kanssa solmittu MAL-sopimus, jossa on sovittu valtion osallistumisesta liikenneinvestointeihin.

.

.

Suunnittelupöydällä on vielä paljon lisää hankkeita. Vantaan pikaratikka Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta lentoasemalle valmistuu suunnitelmien mukaan 2028. Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty, hankepäätös on tarkoitus tehdä vuonna 2023.