EU Parlamentti sinetöi täysistunnossa merkittävän CERV-ohjelman - Lisää rahaa perusoikeuksien ja tasa-arvon puolustamiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön

1.5.2021 klo 00:00

CERV-ohjelman Daphne-ohjelma keskittyy tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sukupuolittuneen väkivallan eliminoimiseen Istanbulin sopimuksen mukaisesti sekä LGBTIQ-henkilöihin, vammaisiin ja muihin riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suojeluun. Ohjelman tarkoituksena on taata sama suojelun taso väkivallan uhreille kaikissa EU-maissa.

Euroopan parlamentti on antanut huhtikuun täysistunnossaan lopullisen hyväksynnän uudelle Kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien CERV-ohjelmalle. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön Daphne-ohjelmalohkolle on korvamerkitty merkittävä osa tulevan ohjelman rahoituksesta. Ohjelman rahoituksesta vähintään 151 miljoonaa euroa on korvamerkitty naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön.

”Pidän tätä läpimurtona sukupuolittuneen väkivallan vastaisessa työssä Euroopan laajuisesti”, toteaa tasa-arvovaliokunnan pääneuvottelijana toiminut Sirpa Pietikäinen.

Kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien CERV-ohjelma 2021-2027

Koko ohjelman budjetti on 641,7 miljoonaa euroa, jonka lisäksi ohjelmalle on osoitettu 912 miljoonan euron lisäbudjetti.

Ohjelmalla on neljä tavoitetta:

  • tasa-arvon edistäminen, mukaanlukien sukupuolten välinen tasa-arvo, perusoikeudet, syrjimättömyys ja lasten oikeudet
  • kansalaisten osallistumisen ja tietoisuuden lisääminen demokraattiseen ja EU:n toimintaan, sekä yhteisen eurooppalaisen historiatietoisuuden lisääminen
  • väkivallan torjunta, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva
  • EU:n arvojen suojeleminen ja edistäminen

Täysistunnossa hyväksytty lopullinen teksti.