Koronan jälkeen asukkaita kannattaa houkutella avoimiin kohtaamispaikkoihin, sillä ne lisäävät osallisuutta

29.4.2021

osoittaa, että avoimet tilat ja kohtaamispaikat voivat lisätä ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja merkityksellisyyden kokemusta. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kirjastot, puistot ja asukastalot. Lue vinkkimme houkuttelevien ja osallisuutta lisäävien avoimien tilojen perustamiseen!

Osallisuuden kannalta keskeistä on erilaisten ja eri tavoin toimivien ihmisten kohtaaminen", sanoo THL:n erikoistutkija Marko Nousiainen.

Avoimien tilojen osallisuutta lisääviä vaikutuksia tutkittiin Yhteisten keittiöiden toimintaan osallistuneiden haastatteluilla. Luen lisää täältä.