Himmeleistä, häkkyröistä sekä soten ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta

13.3.2017

Kaikille on tähän mennessä varmasti jo selvinnyt, että sote-uudistus on suuruudeltaan ja vaikutuksiltaan mullistava rakenteellinen ja toiminnallinen muutos.

https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/himmeleista-hakkyroista-seka-soten-ohjauksesta-seurannasta-ja-valvonnasta