Ehkäisevä työ lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä

15.2.2017

Ehkäisevän työn järjestöt toivovat kuntapäättäjien panostavan kuntalaisten hyvinvointiin ajoissa. Se on inhimillistä ja pitkällä tähtäimellä myös kunnalle halvempaa.

http://ehyt.fi/fi/ehkaiseva-tuo-hyvinvointia-ja-tuo-saastoja