Kohti hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa kuntapäätöksillä

16.1.2017

Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja kuntalaisten eriarvoisuuden kärjistymisen vähentämiseksi kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventminen on tärkeää. Kunta tukee kuntalaisten identiteettiä ja tuottaa osallisuuden mahdollisuuksia sekä tarjoaa palveluja esimerkiksi työllisyyden, kulttuurin, sivistyksen ja ympäristön aloilla. Kuntapäätöksillä voi vaikuttaa siihen, että jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus saavuttaa hänelle paras mahdollinen terveydentila. Kunnilla säilyy vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä väestöryhmittäisestä terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta. Hyvinvointia tulee edistää siten, että sosiaaliryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.

Lue lisää linkistä

http:unr.fi/URN:NBNNfi-fe201201201690