Laatua ja turvallistuuta terveydenhuoltoon

20.10.2012

Määrä ei takaa laatua tai turvallisuutta.

Potilaalla ja asikkaalla on oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja asianmukaiseen hoitoon. Hyvä tahto tai edes riittävä resursointi eivät takaa laadukasta ja turvallista palvelutuotantoa. Toimintaa täytyy myös johtaa ja kehittää kokonaisvaltaisesti.

Sosiaali- ja terveysalalla korostuu johtamisessa alan tuntemisen merkitys. Usein sanotaan, että ihmisten ja asioiden johtamisen taito riittää. Alaa tuntematon osaa ajatella tehokkaasti, mutta usein terveysalalla, esimerkiksi sairaanhoitajan työssä, huomataan ettei ammattiin liittyvien asioiden kuten arvostus, etiikka, kohtaamiseen tarvittavaa aikaa tai kokonaisuuksien hahmottamista huomioida. Liikaa painoarvoa saa talouden kautta asioiden tarkastelu mitä toki myös tarvitaan.