Mitä palveluja tarvitaan?

15.10.2012

Mitkä ovat niitä toimintatapoja, jotka lisäävät palveluiden sujuvuutta asiakaiden kannalta, vähentävät byrokratiaa ja lisäävät kustannusvaikuttavuutta?

Ehdota omia painopistealueita. Olisi hyvä tietää miten asukkaat arvottavat tarvittavia palveluja.

Päättäjänä joutuu usein pulmatilanteeseen, kun kaikkea mitä haluaisi, ei voida toteutta.