Terveys

Ohessa tietoa Vantaasta terveystilatojen näkökulmasta

 

Vantaan terveystiedot

Menetetyt elinvuodet 100 000 asukasta kohden

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0–80 vuotta / 100 000 asukasta, mittaa ennenaikaista kuolleisuutta

Lähde: THL, 2013, kuntajako 2015

6 367 (6 772)
Sairastavuus mielenterveysongelmiin

Mielenterveysongelmien yleisyys THL:n sairastavuusindeksissä

Lähde: THL, 2011, kuntajako 2015

82,7 (102,7)
Sairastavuus sepelvaltimotautiin

Sepelvaltimotaudin yleisyys THL:n sairastavuusindeksissä

Lähde: THL, 2011, kuntajako 2015

78,9 (110,7)
Työkyvyttömyyseläkkeellä, tuki- ja liikuntaelinsairaat

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, prosenttia 16–64-vuotiaista

Lähde: THL, 2014, kuntajako 2016

0,7 % (2,1)

8.–9.-luokkalaisista kokee terveysongelmia

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista

Lähde: THL, 2013, kuntajako 2015

13,8 %(16,2)
8.–9.-luokkalaisista tupakoi

Tupakoi päivittäin, prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista

Lähde: THL, 2013, kuntajako 2015

12,5 % (14,2)
Työikäisistä toimeentulotuen varassa

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat, prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä

Lähde: THL, 2014, kuntajako 2016

4,8 % (1,3)
Koulutuksen ulkopuolella 17–24-vuotiaista

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä

Lähde: THL, 2014, kuntajako 2016

12,5 % (8,2)
Väestöllinen huoltosuhde

Kuinka monta ei-työikäistä kansalaista kunnassa on sataa työikäistä kohti

Lähde: THL, 2015, kuntajako 2016

49 (71,4)

 

Suluissa kuntien mediaaniarvo. Arvo on kursiivilla jos kunta sijoittuu mediaanin huonommalle puolelle ja lihavoituna jos paremmalle. Jos ei tiedossa näytetään viiva. Indeksiä ei lasketa jos muuttujia on alle kuusi.

 

Tiedot on koonnut Katri Kilpeläinen, kehittämispäällikkö, THL

Indeksi kuvaa joidenkin keskeisten kansansairauksien tilaa ja niihin vaikuttavia riskitekijöitä.

Kaikkea tilastotietoa ei ole saatavilla pienistä kunnista, joten tärkeitä mittareita myös puuttuu. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuisten koettuun terveyteen ja elintapoihin, toimintakykyyn ja alkoholi­sairastavuuteen liittyvät mittarit. Niiden avulla kuntalaisten terveyttä voisi kuvata vielä monipuolisemmin.

(YLE Kuntatutka)