Taloustiedot

Ohessa tietoa Vantaan taloustilanteesta

 

Vantaan taloustilanne

Kunnan verotulot

Kunnan verotulot (kunnallis-, kiinteistö-, ja yhteisövero) euroina asukasta kohden

Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

2 958€/asukas (3 417,8)
Yhteisöverotulot

Yhteisöverotulot keskimäärin euroina asukasta kohden

Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

170 €/asukas (211,6)
Lainaa

Lainakanta suhteutettuna asukaslukuun

Lähde: Tilastokeskus, 2014, kuntajako 2016

5 303,4 €/asukas (2 355)
Toiminnan ja investointien rahavirta

Positiivinen tulos kertoo, paljonko rahavirrasta jää kunnalle, negatiivinen paljonko investointeja on katettu velkarahalla

Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

-171 €/asukas (-70,4)
Valtionosuus

Valtionosuus asukasta kohden, tasaa kuntien taloudellisia eroja

Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

701 €/asukas 2 532,4
Tuloveroprosentti

Kunnan tuloveroprosentti

Lähde: Tilastokeskus, 2016, kuntajako 2016

19 % (20,8)
Omavaraisuusaste

Kunnan oman pääoman suhde koko pääomaan, jos arvo on alle 50 prosenttia niin kunta on yleensä merkittävästi velkaantunut

Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

39,2 % (51,9)
Velkaantuneisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus eli kuinka suuri osa kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, ylärajana pidetään 50:tä prosenttia

Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

94,9 % (48)
Kulujen ja tuottojen välinen erotus

Kulujen ja tuottojen välinen erotus eli toimintakate, asukasta kohden Lähde: Kuntaliitto, 2015, kuntajako 2016

-4 732 €/asukas (-5 620,5)

 

Suluissa kuntien mediaaniarvo. Arvo on kursiivilla jos kunta sijoittuu mediaanin huonommalle puolelle ja lihavoituna jos paremmalle. Jos ei tiedossa näytetään viiva. Indeksiä ei lasketa jos muuttujia on alle kuusi.

Tiedot on koonnut Ilari Soosalu, kuntatalousjohtaja, Kuntaliitto

Indeksissä ovat tärkeimmät tekijät hyvin mukana eli kunnan tulot, menot, investoinnit ja niiden rahoitus. Kasvavat kunnat joutuvat investoimaan palveluihin, mikä usein tarkoittaa lisää velkaa. Se, missä vaiheessa lainakanta ylittää riskirajan, riippuu kunnasta. Useamman vuoden vertailu avaisi vielä paremmin pitkän aikajänteen talouskehitystä, sillä taloudessa vuodet vaihtelevat.

(YLE Kuntatutka)