Elinvoima

Ohessa tietoa Vantaan elinvoimasta.

 

Elinvoima

Työllisiä

Työllisten osuus kunnan 15–64-vuotiaista

Lähde: Tilastokeskus, 2014, kuntajako 2016

73,3 % (66,6)
Työttömiä

Työttömien osuus kunnan 15–74-vuotiaista

Lähde: Tilastokeskus, 2014, kuntajako 2016

11,5 % (14,3)
Taloudellinen huoltosuhde

Työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa sataan työssäkäyvään

Lähde: Tilastokeskus, 2015, kuntajako 2016

111,1 (164,1)
Väestönlisäys 2010–2015

Kunnan asukasluvun muutos vuosina 2010–2015

Lähde: Tilastokeskus, 2015, kuntajako 2016

7,3 % (-3)
Väestöllisen huoltosuhteen ennuste

Kuinka monta ei-työikäistä kansalaista kunnassa on työikäisiä kohti, ennuste muutoksesta 2015–2030

Lähde: Tilastokeskus, 2015, kuntajako 2015

-12,6 % (-22,3)
Väestöennuste 2015–2030

Kunnan asukasluvun muutos, ennuste 2015–2030

Lähde: Tilastokeskus, 2015, kuntajako 2015

14,2 % (-6)
Kuntalaisten koulutustaso

VKTM-mittari eli yli 20-vuotiaiden perusasteen jälkeinen koulutustaso pituuden ja vaativuuden mukaan laskettuna

Lähde: Tilastokeskus, 2014, kuntajako 2015

347 (283)
Työpaikkaomavaraisuus

Ilmaisee kunnassa työssäkäyvien ja siellä asuvien työllisten välisen suhteen Lähde: Tilastokeskus, 2014, kuntajako 2016

107,5 % (89)
Yritysten määrä tuhatta asukasta kohden

Yritysten määrä kunnassa suhteuteuttuna asukaslukuun

Lähde: Tilastokesus, 2015, kuntajako 2015

54,2 (72,6)
Verotettavat tulot

Tulot, joista kuntavero on maksettu

Lähde: Tilastokeskus, 2014, kuntajako 2016

19 825 €/asukas (13 648)

 

Suluissa kuntien mediaaniarvo. Arvo on kursiivilla jos kunta sijoittuu mediaanin huonommalle puolelle ja lihavoituna jos paremmalle. Jos ei tiedossa näytetään viiva. Indeksiä ei lasketa jos muuttujia on alle kuusi.

 

Tiedot on koonnut Timo Aro, alue- ja muuttoliiketutkija.

 

Jokaisen kunnan menestys perustuu viime kädessä kasvuun. Ellei ole kasvua, elinvoiman edellytykset heikkenevät ajan kuluessa. Varsinaisia supermuuttujia ovat asukasluvun muutos, työllisyysaste ja taloudellinen huolto­suhde, joiden vaikutus on suuri. Mittarit kuvaavat elinvoimaa monipuolisesti, ja ainoa mikä puuttuu on yksityisen sektorin dynamiikka eli yritysten perustamistahti ja niiden työpaikkakehitys.

(YLE Kuntatutka)