Mistä kunnassa tulevaisuudessa päätetään

Tulevien kuntien toiminta

Sote-uudistuksen jälkeen kunnanvaltuustot eivät enää päätä siitä, missä terveysasemat sijaitsevat tai onko kunnassa viikonloppupäivystystä. Kunta ei myöskään toteuta vanhuspalveluja, vammaispalveluja eikä lastensuojelua.

Kunnissa päätetään muun muassa kaavoituksesta, koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, kotouttamispalveluista, kulttuuri- ja sivistystoiminnasta ja liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi tärkeänä kunnille jäävistä tehtävistä on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Terveyden edistäminen kunnassa tarkoittaa käytännössä esimerkiksi että

• asutuksen keskelle jätetään riittävästi viheralueita

• kadut hiekoitetaan talvisin ja puhdistetaan keväisin

• alueen leikkipaikat ja lähikentät innostavat lapsia ja nuoria aktiiviseen yhdessäoloon

• ikääntyneiden hyvinvoinnista huolehditaan: esteettömät asunnot, lähipalvelut, vapaaehtoistoiminta, harrastukset sekä vanhusneuvoston hyödyntäminen päätöksenteossa ovat olleet tärkeitä asioita iäkkäille kuntalaisille

• kouluympäristöä ja koulukulttuuria kehitetään yhteisölliseksi

• tapahtumien ja paikkojen savuttomuutta edistetään

• nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritiloissa ja tapahtumissa panostetaan päihteettömyyteen

• liikenneturvallisuudesta huolehditaan

• uusi, vasta maahan muuttanut kuntalainen saa tietoa ja ohjausta palveluista

 

Mitä tiedämme kuntien terveyden edistämistyöstä?

Vähemmän koulutetut, alempiin tuloluokkiin kuuluvat ja matalammassa ammattiasemassa olevat väestöryhmät keskimäärin sairastavat enemmän ja kuolevat nuorempina. Terveys- ja hyvinvointierojen ongelma koskee kaikkia kuntia.

Vuonna 2015 hieman yli puolessa kunnista (55%) oli hyvinvointikoordinaattori, jonka vastuulla oli kunnan poikkihallinnollisen työn koordinaatio, suunnittelu ja toimenpiteistä raportoiminen.

60 prosenttia hyvinvointikoordinaattoreista oli sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen. Kaikkiaan sote-uudistuksen myötä kunnista katoaa noin 220 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaa.

TEAviisarin yli 800 tunnuslukua kertovat miten kunnissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mm. kouluissa, liikuntapalveluissa ja kunnan keskusjohdossa.

Tiedätkö paljonko Vantaa käyttää liikuntaan rahaa tai ovatko lasten harjoitusvuorot kouluissa maksuttomia? Esimerkiksi kevyen liikenteen väylien hoidossa on Vantaalla vielä parannettavaa.

Katso lisätietoa  TEAviisarista

 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kuntavaalit2017